Urządzenia do rafinacji i modyfikacji aluminium

Urządzenia do rafinacji aluminium

Wodór oraz wtrącenia metaliczne i niemetaliczne pogarszają własności aluminium i jego stopów, dlatego też jako jeden z podstawowych etapów technologicznych otrzymywania wysokiej jakości metalu pierwotnego i wtórnego stosuje się proces rafinacji. Rafinacja to zakłócenie równowagi absorpcyjnej między ciekłym metalem, a jego zanieczyszczeniami w skutek czego zostają one wydzielone z metalu.

W metalurgii metali nieżelaznych stosuje się kilka metod rafinacji, ale najpopularniejsze to:

  • barbotaż – przedmuchiwanie ciekłego metalu gazem obojętnym w celu wytworzenia dużej ilości drobnych pęcherzyków, do których dyfundują znajdujące się w metalu zanieczyszczenia (np. wodór);
  • rafinacja żużlowa – zastosowanie stałych rafinatorów żużlowych tworzących żużel syntetyczny;
  • kombinacja obu powyższych metod.

W praktyce rafinację barbotażową realizuje się na urządzeniach do rafinacji aluminium z wirującą dyszą (rotorem). Jej praca powoduje wprowadzenie do kąpieli metalowej strumienia drobnych pęcherzy gazu obojętnego, które wypełniają całą objętość ciekłego metalu. Pęcherzyki te absorbują wodór, a dzięki wywołanej flotacji na powierzchnię kąpieli unoszone są niezwilżalne cząstki niemetaliczne, które następnie zbierane są w postaci zgarów i zostają usuwane.

Dodatkowo urządzenia do modyfikacji aluminium mogą być wyposażone w lancę lub zmodyfikowany rotor umożliwiające podanie do kąpieli metalowej rafinatorów żużlowych lub modyfikatorów.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • urządzenia do rafinacji okresowej w kadziach lub piecach topialnych/podtrzymujących o pojemności do 3000 kg Al);
  • stacjonarne (stacja bazowa),
  • mobilne (wózek samojezdny, transport przy pomocy wózka widłowego lub suwnicy),
  • urządzenia do rafinacji ciągłej w liniach odlewniczych.
google logo