Technologia

Technologia

 

Tradycyjne piece służące do podgrzewania matryc przed procesem wyciskania aluminium to oporowe piece z cyrkulacją atmosfery w komorze. Nagrzewane w nich powietrze przekazuje swoją energię cieplną matrycom. Wadą tego rozwiązania jest długi czas procesu i duży pobór energii z tym związany.

Nowoczesne piece do nagrzewnia matryc z promiennikami podczerwieni wykorzystują wąskie pasmo fal podczerwonych „pobudzających” bezpośrednio cząsteczki stali węglowej z jakiej wykonane są matryce.  Taka zasada działania przekłada się na dwie najważniejsze zalety pieców IR, tj. znacznie szybszy czas podgrzewania matryc i mniejszą energochłonność w stosunku do pieców tradycyjnych.

 

Najpoważniejsze negatywne aspekty  wykorzystania pieców konwencjonalnych:

 • długi czas nagrzewania matrycy;
 • zimne matryce ładowane są do komory obok nagrzanych powodując ochłodzenie ich powierzchni, a przez to tworząc lokalne gradienty temperatury w gorących matrycach;
 • otwieranie i zamykanie pokrywy pieca podczas wyjmowania i wkładania matryc skutkuje chłodzeniem innych matryc przetrzymywanych w piecu,
 • ponieważ utlenianie bieżni matrycy jest proporcjonalne do czasu wygrzewania, wygrzewanie dwóch lub więcej matryc powoduje, że mają one podwójną  (lub większą) grubość tlenku.

 

Piece Thermika IR:

 

System nagrzewania matryc w piecach Thermika IR  zapewnia, że zarówno matryce jak i oprzyrządowanie są ogrzewane bardzo równomiernie,  a czas osiągnięcia zakładanej temperatury jest znacznie krótszy niż w przypadku ogrzewania konwekcyjngo. Równomierne nagrzewanie matrycy przyczynia się do zmniejszenia liczby prób na matrycach (tym samym mniej czasu marnuje się na prasie) i polepszenia uzysku przy przetłaczaniu pierwszego kęsa (biletu).  Ze względu na skrócenie czasu osiągnięcia jednolitej temperatury matrycy, znacznemu zmniejszeniu ulega utlenianie jej bieżni, a w konsekwencji żywotność bieżni i samej matrycy. Pośrednio wpływa to również na uzyskanie lepszego wykończenia powierzchni profili przez co zwiększa się uzysk na prasie.

 

Zalety stosowania jednokomorowych pieców do nagrzewania matryc Thermika IR:

 • wyeliminowanie wycisków startowych (matryce działają prawidłowo już od pierwszego kęsa);
 • pierwszy kęs uruchamiany jest z tą samą prędkością co kolejne;
 • zmniejszona liczba wadliwych profili;
 • zmniejszona liczba uszkodzeń matryc;
 • ograniczenie utleniania się bieżni matryc;
 • wydłużenie żywotności matryc;
 • skrócony cykl nagrzewania;
 • eliminacja możliwości przegrzania matrycy;
 • do 50% niższe zużycie energii w stosunku do pieców tradycyjnych.

 

Wyżej wymienione zalety pieców Thermika IR powodują, że wraz z ich wykorzystaniem zwiększa się wykorzystanie możliwości prasy - wydajność i uzysk.  Na uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku używania pieców Thermika IR bezcelowe staje się wykorzystanie gazu obojętnego (azotu, argonu) często używanego w piecach tradycyjnych do ochrony matryc przed utlenianiem.

 

google logo