Piece przemysłowe firmy Nobos

Głównym polem naszego działania i rozwoju są szeroko rozumiane sektory metalurgiczny, odlewniczy i obróbki cieplnej. Nobos jest młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą najnowocześniejsze rozwiązania dla polskiego przemysłu. Dla tych właśnie sektorów dostarczamy maszyny i urządzenia produkcyjne oraz laboratoryjne.

Naszym celem jest propagowanie innowacyjnych, efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych dla przemysłu metalowego.

Czym są piece przemysłowe:

Piece przemysłowe to w dużym uproszczeniu wyspecjalizowane urządzenia służące do przeprowadzania różnych procesów technologicznych w różnym zakresie temperatur.  Jest wiele klasyfikacji i kryteriów ich podziału. W naszej ofercie przyjęliśmy następujące:

Piece odlewnicze

Piece odlewnicze wykorzystywane  są do topienia i utrzymywania stopionego metalu w zadanej temperaturze.  Ich główny podział wynika ze sposobu ogrzewania komory i rozróżniamy tu piece elektryczne oraz  palnikowe (gazowe i olejowe). Innym kryterium jest zastosowanie, które dzieli je na piece topialne i piece podtrzymujące. Jednym z przykładów dążenia do specjalizacji w tej branży, są topialno-podtrzymujące, przechylne, gazowe piece wannowe. Do tej kategorii zaklasyfikowaliśmy również kadzie odlewniczekadzie transportowe, służące do transportu ciekłego metalu, czy uzupełniania jego ilości w piecach podtrzymujących.

Piece do obróbki cieplnej

Piece do obróbki cieplnej przeznaczone są do obróbek różnych materiałów polegających na nagrzewaniu, wygrzewaniu i studzeniu do zadanych temperatur i z określoną szybkością, powodujących zmiany własności tych materiałów w stanie stałym. Jednym z najbardziej popularnych rodzajów tego typu pieców są piece hartownicze i piece komorowe. Przyjęło się, że piece wyposażone w cyrkulację powietrza, których temperatura maksymalna nie przekracza 450°C określa się mianem suszarni do obróbki cieplnej.

Piece do ceramiki  i piece do szkła

Piece do ceramiki i piece do szkła to specyficzny typ pieców do obróbki cieplnej, charakteryzujący się bardzo wysokimi temperaturami pracy (do 1450°C) w jakich obrabiany jest wsad. W związku z tym, często wymagają zastosowania ekstremalnie wytrzymałych komponentów (izolacji, elementów grzejnych). W grupie tej na szczególna uwagę zasługują piece do fusingu (stapiania szkła) oraz piece do testów szkła hartowanego Heat Soak Test.

Piece próżniowe

Piece próżniowe to kolejna grupa pieców do obróbki cieplnej, która zasługuje na wyodrębnienie. Zastosowanie technik próżniowych w obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej pozwala na uzyskanie optymalnych ich wyników. Obrabiane detale są czyste i wolne od nalotu, a sam  proces ma  zagwarantowaną stałą jakość i powtarzalność.

Piece IR do nagrzewania matryc

Piece IR do nagrzewania matryc (Die heating ovens) to piece charakteryzujące się wykorzystywaniem promienników podczerwieni jako elementów grzejnych. Piece IR do nagrzewnia matryc wykorzystują wąskie pasmo fal podczerwonych „pobudzających” bezpośrednio cząsteczki stali węglowej z jakiej wykonane są matryce do wyciskania profili aluminiowych.  Taka zasada działania przekłada się na znacznie szybszy czas podgrzewania matryc i mniejszą energochłonność w stosunku do pieców tradycyjnych.

Urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopów aluminium

Urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopów aluminium. Proces rafinacji to jeden z podstawowych etapów technologicznych otrzymywania wysokiej jakości ciekłego metalu, mający na celu usunięcie  z ciekłego aluminium wtrąceń metalicznych i niemetalicznych pogarszających jego własności. Stacjonarne i mobilne urządzenia do rafinacji aluminium umożliwiają przeprowadzenie tego procesu zarówno w kadziach odlewniczych jak i piecach topialnych. Urządzenia do modyfikacji aluminium pozwalają na wprowadzanie do ciekłego metalu środków chemicznych wpływających na poprawę jego własności np. poprzez rozdrobnienie ziarna lub przesunięcie linii przemiany danego stopu. W praktyce najczęściej stosuje się urządzenia umożliwiające przeprowadzenie obu tych działań jednocześnie.

Grzałki zanurzeniowe do metali kolorowych

Grzałki zanurzeniowe do metali kolorowych (Immersion heaters for non ferrous metals) stosuje się jako nowoczesne rozwiązanie do utrzymywania i podnoszenia temperatury ciekłego aluminium i metali nieżelaznych. Taki rodzaj grzania bezpośrednio wewnątrz wsadu, gwarantuje doskonałą jednorodność temperatury, lepszą jakość i niższe utlenianie aluminium.

Oczyszczarki turbinowe

Oczyszczarki turbinoweśrutownice to urządzenia do czyszczenia różnych elementów metalowych w celu przygotowania ich do dalszych procesów technologicznych. Mają zastosowanie zarówno w branży odlewniczej (bezpośrednie czyszczenie detali po odlewaniu ) jak i w wielu innych gałęziach przemysłu. Materiałem czyszczącym jest narzucane z dużą energia ścierniwo różnego typu.  W skład wachlarza oferowanych przez nas urządzeń wchodzi wiele modeli produkowanych seryjnie (np. oczyszczarki hakowe, oczyszczarki turbinowe, czy śrutownice bębnowe) , jak również urządzenia atypowe zaprojektowane odpowiednio dla potrzeb klienta.

Urządzenia do odlewni

Oferujemy rozwiązania w zakresie formowania i oczyszczania odlewów, kompletne linie formierskie (skrzynkowe i bezskrzynkowe) lub poszczególne urządzenia (np. mieszarki mas formierskich, nasypywarki, formierki, urządzenia do regeneracji masy). W kooperacji z naszymi partnerami oferujemy kompleksowe usługi automatyzacji odlewni (zarówno procesów produkcyjnych jak i okołoprodukcyjnych)

Dopełnieniem naszej oferty są usługi dotyczące remontów pieców i suszarni oraz obróbki cieplnej (m.in. hartowanie, odpuszczanie, normalizacja, przesycanie i starzenie aluminium).

Naszym celem jest propagowanie innowacyjnych, efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych dla przemysłu metalowego.

Dane kontaktowe

NOBOS IŻAK & WNUKOWICZ Sp. J.

ul. Polna 13G

05-462 Wiązowna

E-mail: biuro@nobos.pl

 

Jesteśmy tutaj

google logo